Administrácia a Aktualizácia Údajov


Všetky informácie obsiahnuté v nasledovnej dokumentácii sú vypracované a spracované tak, aby naplnili informačný charakter pre konečného spotrebiteľa. Jeho samotnou náplňou a cieľom je vás, čo najbližšie oboznámiť s jeho osobitným procesom.

Za účelom lepšieho porozumenia a manipuláciu s obsahom, ktorí sme vypracovali pre našich návštevníkov. Aby ste lepšie pochopili ich význam a zaobchádzanie dát, ktoré sú predmetom spracovania prostredníctvom našej domény, rozdelili sme nasledovné dáta do troch skupín, kde vás budeme informovať o zodpovednosti a správe s nimi súvisiace.1. Administrácia a Aktualizácia Použivateľského Konta

Prevádzkovateľ, administrátor a správca webovej stránky je oprávnený vykonať administráciu alebo aktualizáciu osobných údajov na základe požiadavky, ktorú zaslal žiadateľ prostredníctvom elektronickej pošty. Zmeny a obsah informácií je prevádzkovateľ oprávnený vykonať v priebehu 24 – 72 hodín od jej samotného prijatia a rovnako tak oprávnený vykonať patričné zmeny, o ktoré sám žiadateľ požiadal. Požiadavka a jej samotné prijatie je možné len vtedy pokiaľ sa jedná o bezplatný profil prezentácie alebo sa vyskytla technická chyba pri spracované dáta medzi používateľským kontom a jeho prezentáciou.

Pokiaľ ma žiadateľ k dispozícií predplatený balíček služieb a plne k dispozícií používateľské konto, tak je oprávnený a sám plne zodpovedný za obsah informácií, ktoré prezentuje širokej verejnosti a rovnako taká j za jeho podnikateľskú činnosť alebo služby s nimi inak súvisiace. V takomto prípade prevádzkovateľ, administrátor a správca domény nie je oprávnený vykonávať zmeny za prevádzkovateľa, ale je oprávnený vykonať technické úpravy alebo zmeny, pokiaľ ho žiadateľ používateľského konta požiadal, alebo vopred upozornil na technický problém v tomto smere.


2. Vlastná Správa a Aktualizácia Údajov

Prevádzkovateľ, administrátor a správca webovej stránky je oprávnený vykonať aktualizáciu alebo zmeny pre používateľov, ktorí sú doposiaľ len držiteľmi bezplatnej registrácie. Na koľko sa jedná a bezplatný spôsob prezentácie, tak si prevádzkovateľ, administrátor a správca tejto domény vyhradzuje právo overiť informácie u žiadateľa prostredníctvom telefonického kontaktu alebo elektronickej pošty a až tak vykonať patrične overené zmeny v profile uživateľa.

Pokiaľ sa jedná o predplatné služby, ktoré si žiadateľ vybral sám a vykonal aj finančnú úhradu za jej poskytovanie, tak je sám plne zodpovedný za aktuálnosť informácií ako, aj poskytovanie služieb s nimi súvisiace. Prevádzkovateľ, administrátor a správca je zodpovedný len za technickú plynulosť jeho prezentácie a oprávnene je možné vykonať zmeny len na základe samotného verbálneho alebo písomného vyjadrenia používateľa. Tento pracovný postup je možné vyžadovať len v tedy pokiaľ by sa vyskytli technické problémy s jeho reprezentantov alebo nefunkčnosť jeho administračného panela.


3. Aktualizácia Správcom Webovej Prezentácie

Prevádzkovateľ, administrátor a správca webovej stránky je oprávnený vykonávať zmeny na webovom rozhraní, a to za účelom upravoania alebo zlepšovania technickej časti, a to aj bez nároku na to, aby zmeny vopred ohlásil.

Ak prevádzkovateľ plánuje vykonať zmeny na webovom rozhraní alebo doméne, ktorú spravuje je povinnej zmeny vykonať tak, aby plynule zabezpečil a nijako inak neobmedzoval samotných používateľov a jej služby s nimi súvisiace.