Bezpečnosť a Spamová Kontrola


Bezpečnosť a spamová kontrola je dozor služieb, za ktorú je zodpovedný administrátor alebo správca webového rozhrania a to za účeľom vylepšenia poskytovaných služieb. Sami vieme, že informácie preposlané rôznymi používateľmi môžu mať dosť často klamlivý charakter. My sme preto vyhotovili opatrenia a proces z možnostami, ako zlepšiť a vyhnúť sa nežiadúcim informáciám, ktoré sú zavádzajúce, klamlivé alebo nie sú inak súvisiace s poskytovanými službami.1. Bezpečtnostné Opatrenia

Administrátor je zodpovedný zabezpečiť bezpečnostné opatrenia, ktoré nie sú obsahom zodpovedajúce alebo inak ztotožnované s poskytovaním služieb, ktoré ponúka prevádzkovateľ. Publikovanie informácií musí byť overené prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo elektronickej pošty, kde je potrebné aby žiadateľ vyjadril súhlas o spracovaní údajov.

Administrátor, ktorý zabezpečuje bezpečnostné opatrenia a zodpovedá za zdroj informácií, ktoré mu boli poskytnuté na zverejnenie ma právo odmietnuť poskytnuté informácie pokiaľ samotný zdroj informácií nie je zhodný s poskytovanými službami žiadateľa alebo nijako inak nie je súviciaci s jeho účelom. Takýto zdroj informácií je možné zastaviť alebo inak zadržať po dobu jej samotného overenia. V prípade, že sa informacie nepodarilo overiť je administrator opravnený vykonať okamžitú likvidáciu údajov a može ju sám považovať ako bez predmetnú.


2. Filtrovanie Spamových Správ

Spracovanie požiadavky a zdroj informácií, ktoré sú poskytované prostredníctvom elektronickej komunikácie je administrátor zodpovedný prehodnotiť jej samotný obsah. Následne pri takomto postupe je administrátor zodpovedný prehodnotiť jej obsah a má plné právo vyhodnotiť zdroj poskytnutých informácií.Podobne metódy určené na filtrovanie spamových správ môže administrátor uplatniť všestranne na rôzno obsahovo informačný materiál, ktorý by mohol poškodiť alebo inak znehodnotiť publikáciu prevádzkovateľa. Informačná požiadavka, ktorá zabezpečuje filtrovanie spamových správ sa spracuváva nasledovnými spôsobomi.

Žiadateľ posiela požiadavku a informácie poskytovateľovi na základe publikácie, ktorá je uverejnená na webovej stránke poskytovateľa za účeľom lepšieho oboznámenia a predaja. Po odoslaní tejto požiadavky budú všetky informácie premiestnené do zložky, kde administrátor prehodnotí a uskutoční pravdivosť obsahu a verifikuje informácie podľa jeho vlastného uváženia a kvality obsahu. Pokiaľ požiadavka bude mať pravdivé informácie tak bude predanému poskytovateľovi služieb, kde poskytovateľ služieb sám komunikuje so žiadateľom. Ak by sa preukázalo, že informácie niesu pravdivé alebo nejako inak nie sú súvisiace s poskytovanými službami prevádzkovateľa, tak je administrátor zodpovedný vykonať okamžitú likvidáciu týchto zavádzajúcich informácií.


3. Kontrola a Autentifikácia Obsahu Správ

Pri kontrole a autentifikácií s obsahom obdržaných informácií je administrátor plne zodpovedný prehodnotiť zdroj od osoby, ktorá ho vypracovala a zaslala ako požiadavku. Zodpovedná osoba, ktorá vykonáva kontrolu a autentifikáciu obsahu správ je zodpovedná konať a postupovať podľa vlastného uváženia. Pracovný postup prehodnotovania informácií a jeho obsahu musí byť relevantný a nesmie poškodzovať záujmy prevázkovateľa alebo poskytovateľa služieb, ktoré sú súvisiace s jeho poskytovaním pre širokú verejnosť.