Hodnotenie Poskytovaných Služieb


Všetci naši návštevníci, ktorý vuživajú služby na portáli SUPERPOBYT Travel nám tak teraz možu zanechať recenziu a vlastné hodnotenie. Hodnotenie je možné zanechať viacerími spôsobmi a prave preto sme sa rozhodli vás o tejto ponuke podrobne informovat. Všetko je rozdelené do troch sekcí a to aj na základe prehodnocovania zaslaných hodnotení ale aj kvôli údržbe a preventívnej kontrole a monitoringu spamových sprav.1. Hodnotenie Registrovaného Použivateľa

Registrovaný používateľ má právo zaslať svoje hodnotenie prostredíctvom svojho použivateľkého konta. Hodnotenie používateľa a jeho samotné spracovanie dohliada administrátor alebo správca webového rozhrania. Každá požiadavka bude overená a prehodnotená priamo u majiteľa, ktorý v minulosti ponúkol ubytovacie služby žiadajúce fyzickej osobe, na základe čoho vzniklo aj jej samotné hodnotenie.

Pokiaľ sa preukáže duplicitne zadanie informácií individuálneho používateľa ( vrátane, mena, priezviska, emailovej adresy, telefónneho čísla a podobne ), tak sa táto informácia bude považovať ako spamová. V takomto prípade si vyhradzujem právo vymazať údaje aktuálneho používateľa a aj jeho duplicitné zadanie.


2. Hodnotenie Ubytovacieho Zariadenia

Hodnotenie pre ubytovacie zariadenie je možné, len v prípade, že ste toto ubytovanie sami osobne navštívili. Požiadavky a hodnotenie o návšteve, ktoré ste nám do systému poskytli bude preverované administrátorom webovej stránky a prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia.

Požiadavka individuálneho hodnotenia nebude poskytnutá ubytovateľovi, ale bude sa overovať meno osoby, ktoré toto hodnotenie zaslala administrátorovi ja jeho osobne preverenie. Pokiaľ sa meno osoby nebude ztotožnovať z evidenciov, ktorú vedie prevádzkovateľ sám osobne, tak v tom prípade toto hodnotenie budeme považovať za klamlivý a zavádzajúci zdroj informácií.


3. Hodnotenie Anonymného Použivateľa

Zaslanie anonymného hodnotenia v prospech alebo neprospech ubytovacieho zariadenia nie je možné, na koľko nie je možné identifikovať osobu o návšteve ubytovacieho zariadenia. Z hľadiska bezpečnostných parametrov si vyhradzujeme právo overiť a prehodnotiť všetky zaslané hodnotenia týkajúce sa ubytovacích služieb alebo obsahu poskytovaných informácií na stránkach SUPERPOBYT Travel.

Anonymný používateľa tak majú možnosť sa zapájať do hodnotenia webových stránok a poskytovaných služieb na našich stránkach, kde sa prezentácie ubytovacích zariadení nachádzajú. Všetky hodnotenia a požiadavky, ktoré nám budú zaslané budú monitorovanie a prehodnocované správcom webového rozhrania. Anonymný použivateľ je opravnený poskytnúť svoje hodnotenie pri vyjadrenej spokojnosti alebo nespokojnosti služieb, ktoré sú súvisiace s prezentáciou služieb poskytované na stránkach SUPERPOBYT Travel.