Uskutočňovanie Rezervácie


V následnej dokumentácií vám sprístupníme zdroj informácií, ktoré sú priamo súvisiace s prezentáciou ubytovacieho zariadenia a samotnou dĺžkou publikačného obdobia. Obsah informácie je vypracovaný za účelom informovanosti o poskytovaných službách a časovej dĺžke jeho samotného trvania. Služby je možné využiť prostredníctvom finančného poplatku na určité obdobie, ktoré je stanovené na jeden rok, ale rovnako je možné limitované využitie služieb bez nároku na finančný honorár a neobmedzeným publikačným obdobím.1. Začiatok Publikačného Obdobia

Publikačné obdobie je rozdelené do štyroch balíčkov služieb, ktoré ponúkajú svojim používateľom patričné výhody a rovnako tak aj pomáhajú eliminovať prvky, ktoré by vás mohli nadbytočne a psychicky vyčerpávať. Vyber publikačného obdobia je vypracovaný a cielený na vlastných požiadavkách každého používateľa.

Menej nároční používatelia a žiadatelia majú možnosť a nárok na bezplatnú a limitovanú prezentáciu, ktorá nie je časovo obmedzená. Takáto publikácia je považovaná ako základný zdroj informácií o poskytovaných službách. Ponúkaná možnosť je dostupná všetkým používateľom a je úplne bezplatná. Nevýhoda takéhoto typu prezentácie spočíva v tom, že používateľ je povinný okamžite nahlásiť zmeny administrátorovi, ak sa nejaké zmeny obsahovej časti vyskytli. Administrátor alebo správca osobne zabezpečí a vykoná aktualizáciu informácií pre používateľa a upresní jeho aktuálnosť v jeho prezentácií.

Pre viac skúsenejších používateľov a žiadateľov sme pripravili a vypracovali balíčky služieb, prostredníctvom ktorých majú používatelia možnosť získať kontrolu nad vlastnými informáciami a rovnako ich tak podľa vlastného uváženia aj aktualizovať. Prostredníctvom vlastného používateľského konta tak môžete informácie meniť podľa vlastného uváženia z pohodlia domova, práce alebo aj pomocou smartphone telefónov bez ohľadu na lokalozačnú polohu. Vlastne používateľské konto vám umožní rýchle narabanie a správu s vašimi vlastnými informáciami, ale rovnako tak aj zabezpečiť ich aktuálnosť bez ohľadu nato, aby ste museli o tom upovedomiť administrátora alebo správcu webového rozhrania.


2. Vypršaná Platnosť Publikačného Obdobia

Prevádzkovateľ, administrátor a správca webovej stránky je oprávnený upovedomiť používateľa prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonického rozhovoru o prípadnom vypršaní platnosti jeho publikačného obdobia na jeden rok. Rovnakú požiadavku je oprávnený opätovne zaslať používateľovi len vtedy pokiaľ platnosť jeho publikačného obdobia už dávno vypršala a použivateľ na jeho prvú výzvu nereagoval.

V prípade, že si požívateľ neobnovil publikačné obdobie na dobu určitú, je prevádzkovateľ, administrátor alebo správca povinný vykonať limitované prevedenie služieb na dobu neurčitú, alebo odstrániť požadované informácie a obsah zo stránok SUPERPOBYT Travel pokiaľ ho na odstránenie informácií používateľ sám vyzval, alebo písomnou formou požiadal.