Registrácia Ubytovania


V nasledovnej dokumentácií vás budeme informovať o spôsobe využitia služieb poskytovateľa. Všetky uverejnené informácie majú len informačný charakter a boli vypracované na základe pochopenia ponúkaných možností, ktoré sú spájané s registráciou ubytovacieho zariadenia. Nasledovný zdroj informácií ma skrátenú verziu, ktoré sú výhradne len predmetom informovanosti o registrácií ubytovania. Ak si želáte nadobudnúť viac informácií, tak budeme veľmi radi ak využijete náš love chát a my vám veľmi rýchlo a ľahko pomôžeme.1. Info o Registrácii Ubytovacieho Zariadenia

Vykonanie registrácie ubytovania je možné vykonať bezplatne alebo zakúpením balíčka služieb na dobu určenú. Všetky údaje, ktoré registrácia alebo formulár ubytovacieho zariadenia obsahuje musia byť vyplnené pravdivo a so súhlasom majiteľa ubytovacieho zariadenia, alebo poverenia jeho zákonného zástupcu v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Údaje obsiahnuté v tomto formulári budú použite pri prezentácii ubytovacieho zariadenia a rovnako tak aj ako informáčný zdroj informacií pre návštevníkov webového rozhrania.

Pokiaľ nastala skutočnosť, že zákonný zástupca vykonáva registráciu ubytovacieho zariadenia, tak je nevyhnutné vykonať registráciu písomnou formou, kde je rovnako potrebné dokladovať splnomocnenie ako dodatok k registrácií, ktorí musí byť overený notárom alebo právnickov osobou. Majiteľ ubytovacieho zariadenia alebo jeho zákonný zástupca týmto tak vyjadruje svoj osobný súhlas na uverejnenie údajov, ktoré sú v tomto formulári obsiahnuté a zároveň tak súhlasí s podmienkami poskytovateľa.


2. Online Registrácia Ubytovania

Pokiaľ plánujete registráciu uskutočniť z pohodlia vašeho domova alebo prevádzky tak je možné tento skutok vykonať prostredníctvom našich online formulárov. Spôsob online registrácie je veľmi jednoduchý a na jeho spracovanie a vyžaduje overenie uživateľa a eliminovanie nežiaducej pošty. Proces overovania pravosti užívateľa vám nepridelí okamžitý prístup k používateľskému kontu nakoľko sa jedná len o filtrovanie spamovej a nevyžiadanej pošty. Pokiaľ verifikácia používateľa prebehla úspešne, tak vám poskytovateľ, administrátor alebo správca webového rozhrania prepošle všetky potrebné informácie, ktore sú potrebné na úplne dokončenie registrácie a to v priebehu troch pracovných dňoch.

Nasledovný spôsob je možné vykonať a môžu ho uskutočniť len žiadatelia, ktorí prejavili záujem o bezplatnú registráciu. V opačnom prípade platí, že ostatní užívatelia, ktorí prejavili záujem o registráciu ubytovacieho zariadenia musia postupovať, tak, ako je to stanovené v písomnej forme alebo dokumentácia neustanovuje iné pravidlá. V prípade, že si želáte nadobudnúť viac informácií je potrebné nás kontaktovac cez LIVE CHAT.


3. Písomná Forma Registrácie Ubytovania

Všetci používatelia a záujemcovia o registráciu ubytovania podľa platného cenníka a balíčka poskytovaných služieb sú povinný tento záujem vopred ohlásiť prostredníctvom live chatu alebo tak môžu využiť spôsob elektronickej komunikácie na adrese superpobyt@superpobyt.sk

Po vzájomnej konzultácii a oboznámení sa o poskytovaných službách a podmienkami s nimi súvisiace vám bude zaslaný registračný formulár vo formáte pdf súboru na vami požadovanú emailovú adresu. Následne po obdržaní potrebnej dokumentácie je potrebné, aby ste potrebnú dokumentáciu najprv vytlačili a vierohodne vyplnili všetky polia, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu vlastnému ubytovaciemu zariadeniu. Vyplnenú dokumentáciu je potrebné naskenovať a preposlať na našu emailovú adresu alebo poslať postov na adresu, ktorá je uvedená v registračnom formulári.