24/7 Technická podpora


V nasledovnej dokumentácií sa budeme prevažne zameriavať na riešenie technických problémov, ktoré sa čas od času môžu vyskytnúť. Večšina technických problémov sa môžu vyskytnúť pri aktualizácií alebo inovácií služieb na našom webovom rozhraní. Pre nás je veľmi dôležité, aby ste nám všetky závažné problémy, čo najskôr oznámili a zároveň tak postupovali podľa nasledovne vypracovaných bodov. Tento postup je spracovaný tak, aby vedel lepšie identifikovať problém, ktorý sa na vašej strane momentálne vyskytol alebo ešte stále pretrváva.1. Nahlásenie Technického Problému

Pokiaľ sa na vašej strane vyskytol nejaký závažný alebo iný nezvyčajný technický problém, tak je potrebné, aby ste váš požadovaný technický problem, nám čo najskôr ohlásili. Technická porucha, s ktorou ste sa momentálne stretli, môže mať rôzne príčiny, a preto je dobre, aby ste sami závažnosť dobre prehodnotili a oznámili. Následne nato vám doporučujeme, aby ste využili jeden z nasledovných spôsobov komunikácie aby sme si uprestnili závažnosť a špecifikáciu vašej osobnej požiadavky.


Využitie technickej podpory cez Live Chat

Jeden z najrýcheljších spôsobov pre na hlasovanie technických komplikácií, vám momentálne doporučujeme využívanie našej live chat podpory. Momentálne tento spôsob považujeme, ako jeden s najrýchlejším a rovnako tak aj najefektívnejší spôsob, pokiaľ sa jedná o promptné riešenie služieb.


Požiadavka zaslaná elektronickov poštov

Menej závažné nedostatky alebo iné technické problémy nám môžete pokojne zasielať aj prostredníctvom elektronickej pošty. Spracovanie informácií, ktoré nám budú zasielané na našu emailovú adresu, budeme prehodnocovať podľa ich závažnosti. Proces vyriešenia a časovú schému vám momentálne presne špecifikovať nebudeme, nakoľko všetko závisí od samotnej náročnosti technického problému.


Telefonická konzultácia s administrátorom

Priame riešenie technických problémov je možnú uskutočniť aj prostredníctvom telefonického rozhovoru. Nasledovný spôsob konzultácie vám umožní sa rýchlo na kontaktovať priamo na správcu webového rozhrania. Tento spôsob je možno viac nákladoví ako predchádzajúce možnosti, ktoré sme vám navrhli no na opačnej strane je najviac efektivnejším a dvôveryhodním spôsobom komunikácie medzi používateľom a prevádzkovateľom.


Písomná vyrozumenie na adresu prevádzkovateľa

Ako posledný spôsob komunikácie pri riešený technický problém je možné považovať písomnú formu. Práve písomná forma je jeden z najpomalších spôsobov pri riešenej technickej nezrovnalosti no na druhej strane sa to môže považovať ako pre detná evidencia zo žiadateľov ej strany. Pokiaľ sa jedná o závažný technicky problém alebo inak neuspokojivé prevedenie služieb zo strany prevádzkovateľa, tak je potrebné, aby ste uviedli všetky potrebné informácie v dokumentácii a rovnako tak tento dokument overili na mestskom zastupiteľstve, alebo priamo u notára.


2. Prehodnotenie a Konzultácia Rešenia

Závažnosť, konzultácia a prehodnotenie technického problému, budeme okamžite riešiť hneď po prijatej vašej osobnej požiadavky. Časová náročnosť môže byť rozdielna a práve, preto vás žiadame o porozumenie pri riešení každej individuálnej požiadavky, ktorú nám používateľ zaslal na prehodnotenie. Pri nahlasovaní technických problémov je rovnako potrebné si vedieť vopred vybrať požadovaný spôsob konzultácie so správcom webového rozhrania, aby sme vám vedeli poskytnúť promptné riešenie a adekvátnu podporu v požadovanom smere.


3. Odstranovanie Technických Chýb a Nedostatkov

Správca webového rozhrania a adminostrátor publikačnej siete sú oprávnení vykonať patričné zmeny za účelom inovovania služieb pre konečného použivateľa. Počas niektorých zmien sa čas od času môžu na našich stránkach vyskytnúť zmeny v nastaveniach alebo nedostatky v kompatibilnom prehľiadaní webovej stránky. Tento účel môže mať prevažne len dočasný charakter, aby sme vedeli optimálne a primerane nastaviť a splniť požiadavky všetkých našich návštevníkov. Vykonávanie a požadovana úprava technických problemov, ktoré už boli konzultované a prehodnotené o požadovanej technickej úprave trvá prevažne 24 – 72 hodin ale iba veľmi ojedinele aj o niečo viac.

Technické parametre a nezrovnalosti, ktoré nám už boli nahlásené používateľmi a aj napriek tomu neboli odstránené, tak je viac ako možné, že sa jedna o inováciu služieb pre konečného použivateľa. Pokiaľ máte obavy o takejto činnosti a sami nevidíte požadovanú zmenu v inovácií, tak je potrebné, aby ste nám to oznámili prostredníctvom telefonického rozhovoru a my vám veľmi radi poskytneme viac informácií o aktuálnom konaní v tomto smere.