Cenník Poskytovaných Služieb

Cennová relácia za poskytované služby je primerane rozdelená do balíčkov na základe samotného obsahu je vypracovaná jeho koncová cena. Na základe zhrnutia celkového obsahu informácií, ktorý, že zodpovedajúcej jednotlivej peňažnej čiastke v každom z ponúkaných balíčkov dostupný, musí žiadateľ uskutočniť úhradu peňažnej čiastky v plnej výške. Pre ľahšiu manipuláciu a správne upresnenie jednotlivých požiadaviek vám doporučujem vyskúšať bezplatnú registráciu na vytvorenie základného účtu, kde je následne možné požiadať o upgrade svojho vlastného účtu.

V prípade, že by ste radi získali viac informácií o cenách a službach, ktoré momentálne poskytujeme všetkým majiteľom ubytovacích zariadeni, tak budeme veľmi radi ak nás kontaktujete prostredníctvom emailovej adresy, ktorá je uvedená v pravom dolnom rohu našej webovej stránky.Classic

€ 46 / year

Pri obnove prezentácie zľava 10%

VIP Digital Marketing
VIP Titulná Strana
Direct Traffic na Prezentáciu
Inzercia & Promo Ubytovania
Začlenenie Podľa Lokality
Odporúčanie na Travel Season
Vlastný Administračný Panel
Vlastný Notifikačný Panel
Popisové Informácie
Kontaktné Informácie
Unlimited Fotogaléria
Automatický Preklad Jazykov
Kalendár Obsadenosti
Hodnotenie Návštevníkov
Štatistika Návštevnosti
Odkaz na Webovú Stránku
Propagácia na Social Network
Vlastná Videoprezentácia
Vytvorenie Vlastnej Recenzie
Vlastný Reklamný Banner
Multi Combo Campaign
Vylepšenie služieb S.E.O.
Vylepšenie služieb S.E.M.
Rozšírená Webová Prezentácia

Professional

€ 137 / year

Pri obnove prezentácie zľava 25%

VIP Digital Marketing
VIP Titulná Strana
Direct Traffic na Prezentáciu
Inzercia & Promo Ubytovania
Začlenenie Podľa Lokality
Odporúčanie na Travel Season
Vlastný Administračný Panel
Vlastný Notifikačný Panel
Popisové Informácie
Kontaktné Informácie
Unlimited Fotogaléria
Automatický Preklad Jazykov
Kalendár Obsadenosti
Hodnotenie Návštevníkov
Štatistika Návštevnosti
Odkaz na Webovú Stránku
Propagácia na Social Network
Vlastná Videoprezentácia
Vytvorenie Vlastnej Recenzie
Vlastný Reklamný Banner
Multi Combo Campaign
Vylepšenie služieb S.E.O.
Vylepšenie služieb S.E.M.
Rozšírená Webová Prezentácia

Enterprise

€ 299 / year

Pri obnove prezentácie zľava 40%

VIP Digital Marketing
VIP Titulná Strana
Direct Traffic na Prezentáciu
Inzercia & Promo Ubytovania
Začlenenie Podľa Lokality
Odporúčanie na Travel Season
Vlastný Administračný Panel
Vlastný Notifikačný Panel
Popisové Informácie
Kontaktné Informácie
Unlimited Fotogaléria
Automatický Preklad Jazykov
Kalendár Obsadenosti
Hodnotenie Návštevníkov
Štatistika Návštevnosti
Odkaz na Webovú Stránku
Propagácia na Social Network
Vlastná Videoprezentácia
Vytvorenie Vlastnej Recenzie
Vlastný Reklamný Banner
Multi Combo Campaign
Vylepšenie služieb S.E.O.
Vylepšenie služieb S.E.M.
Rozšírená Webová Prezentácia

Bezplatná Registrácia Ubytovacieho Zariadenia "FREE"

€ 0.00 / neobmedzená doba ( "LIFE TIME" )

Čo všetko obsahuje bezplatná registrácia ?

Forma bezplatného propagovania ubytovacích služieb spočíva v jednoduchom spracovaní informácií o používateľovi a službami s nimi spojenými, a to bez ohľadu nato aby sme si nárokovali na finančnú odmenu za poskytnuté služby. Obsah bezplatnej prezentácie má účel informovať širokú verejnosť o poskytovaných službách, ktoré sú priamo súvisiace s ubytovacím zariadením, cestovným ruchom a relaxom.

Prevádzkovateľ webového rozhrania SUPERPOBYT Travel a domény, ktoré sú s nimi na tento účel určené sú limitovaným zdrojom informácií, na základe podpory rozvoja v cestovnom ruchu. Všetky potrebné informácie, ktoré si prajete uverejniť na našej stránke musia byť priamo nahlásené administrátorovi alebo správcovi prostredníctvom elektronickej pošty. Prostredníctvom tejto formy je žiadateľ povinný podať návrh prevádzkovateľovi na jeho uverejnenie, kde je žiadateľ povinný vyjadriť súhlas o uverejnenie požadovaných informácií prevádzkovateľovi, a to podľa všetkých platných alebo inak upravených právnych noriem a smerníc.

Pre nadobudnutie viac informácií o tom, ako správne v tomto smere postupovať vám odporúčame sa s nami spojiť telefonicky, kde si vieme upresniť požadovaný zdroj informácií na základe našej vzájomnej komunikácie, ako aj ich samotné prevedie a bezpečnosť s nimi spojenú.


FREE Titulná Strana
Administračný Panel
Popisové Informácie
Unlimited Fotogaléria
Kontaktné Informácie
Kalendár Obsadenosti
Odkaz na Webovú Stránku

Vykonať Bezplatnú Registráciu
SUPERPOBYT Travel SR
https://www.superpobyt.sk

Doména SUPERPOBYT Travel SR je prevažne zamerané na zhromaždovaní informácií o ubytovacich zariadeniach, ktoré boli poskytnuté so súhlasom žiadateľa na ich osobný rozvoj a podporu v oblasti cestovného ruchu a relaxu na území Slovenskej Republiky.

Registrácia Vyhľadávanie
SUPERPOBYT Travel UK
https://www.superpobyt.co.uk

Domain name SUPERPOBYT Travel is a place where we are gathering basic information about accommodation services, which was given to us with the permission of every service user who wishes to share and help us develop a traveling destination and relax in the United Kingdom.

Registration Search For Room
SUPERPOBYT Travel World
https://www.superpobyt.com

Domain name SUPERPOBYT Travel is a place where we are gathering basic information about accommodation services, which was given to us with the permission of every service user who wish to share and help us develope worldwide traveling destinastion and relax.

Registration Search For Room