Kontaktný Online Formulár

Využitie našeho online formulára je možné využiť, ako spôsob komunikácie s nami za účelom overenia poskytovaných služieb. Samotný formulár je rovnako možné všestrane použiť pri nadobudnutí viacerých informácií alebo aj pri hlásení technických nedostatkov a komplikácií na našom webovom rozhraní.

Pre správne využitie našho kontaktného online formulára je potrebné presne špecifikovať vašu požiadavku a jej zameranie, aby sme vám vedeli ponúknuť dokonalé riešenie v každom smere. Následne po obdržaní vašej požiadavky vás budeme spätne kontaktovať do 24 hodín od jej samotného prijatia.Zadajte vaše krstné meno prosím
Zadajte vaše priezvisko prosím
Je potrebné aby ste zadali vaše telefonický kontakt
Je potrebné aby ste zadali platnú emailovú adresu
Je potrebné zadať predmet alebo pomenovanie vašej správy

Remaining Characters:

Spam Control:   

Alternatívny spôsob komunikácie

Na základe priamej komunikácie s nami sme vám sprístupnili všetky potrebné informácie, ako sa s nami spojiť. V prípade osobného stretnutia nás môžete navštíviť aj v priestoroch našej prevádzky. V prípade, že by ste sa pre túto možnosť sami rozhodli budeme veľmi radi ak nás telefonicky kontaktujete, aby sme si vedeli dohodnúť osobné stretnutie s vami.

Kontakt Emailom
SUPERPOBYT Travel

Pre priamu komunikaciu s nami sme vám sprístupnili našu emailovú adresu prostredníctvom, ktorej je nás možné kedykoľvek kontaktovať a to bez rozdielu a závažnosti vašej osobitnej komunikacie s nami. Elektronická komunikacia s nami patrí medzi jednu s najrýchlejších a najmenej nákladových spôsobov pri nadobudnutí požadovaných informácií.


superpobyt@superpobyt.sk

Telefonický Kontakt
SUPERPOBYT Travel

Pokiaľ ste ten typ človek čo preferuje telefonickú konzultáciu a radi si overujete zdroj poskytovaných služieb alebo informácií priamo s prevadzkovateľom, tak vám doporučujeme aby ste využili naše telefónne číslo pre priamu konzultáciu. Jedine čo je potrebné urobiť je vytočiť naše telefónne čislo a spojiť sa s nami a potrebné informácie vám poskytneme v krátkom časovom slede.


+ 421 / 949 483 925

Prevádzka / Office
SUPERPOBYT Travel

Ako prejav dôveri pre všetkých našich klientov sme uverejnili prevádzkové priestory našej spoločnosti a napriek tomu si tak možete dohodnúť stretnutie s nami alebo nás môžete navštíviť v našich priestoroch.


Horné Pršany 27, Horné Pršany

974 05 Banská Bystrica

Slovenská Republika